Analyser

Gode analyser er nødvendige, hvis du vil øge det salg.

frank borch as tilbyder analyser af markedet i Danmark eller udlandet. Mange danske virksomheder er ikke opmærksomme på deres markedspotentiale i udlandet. Vi kan hjælpe dig med alle former for analyser: Markedsanalyser, tilfredshedsanalyser, kendskabsanalyser mv.

Vi benytter os af flere forskellige effektive og moderne spørgeteknikker, så I får fyldestgørende svar. Vi sørger for at rapportere resultaterne af vores analyser på en overskuelig måde. Alle interviews bliver gennemført over telefonen, hvilket sikrer en høj svarprocent. De samlede besvarelser leveres i et overskueligt format sammen med en opsummerende rapport.

Hos frank borch as får du professionelle analyser. Vi tager ansvaret for både store og små analyser – for alle typer af organisationer. Vores kompetente medarbejdere og vores pålidelige partnere kan udarbejde alle former for analyser for private og offentlige virksomheder.

Analyser af dit marked

Vi kortlægger din virksomheds kundegrupper, deres viden og interesser, så du kan målrette din markedsføring.  Jo mere du ved om dine kunder, jo mere kan du sælge til dem.

frank borch as lægger vægt på et grundigt forarbejde, med henblik på at identificere kvalificerede leads og målrette indsatsen dér, hvor der er flest muligheder. Kort sagt, at ringe til de rigtige – og høre efter hvad de siger.

Vi kan f.eks. undersøge om et bestemt reklame falder i god jord, eller hente tilladelse til at sende et tilbud.

Vi har mange års erfaring med markedsanalyser, og ved hvordan vi får mange besvarelser og dermed konklusioner, der kan omsættes til resultater med det samme.

Tilfredshedsanalyser

Alle virksomheder oplever at miste kunder. Det er uundgåeligt, og ikke altid en ulempe, da nogle kunder er tabsgivende. Det er imidlertid vigtigt at vide, hvorfor man mister kunder. Ofte skyldes det banale misforståelser og manglende opmærksomhed på kundernes behov. Ved hjælp af analyser af behov kan vi hjælpe jer med at holde på de gode kunder.

Selv små hurtige analyser kan give værdifuld viden om dine kunder og konkurrenter, dine fordele og ulemper, samt holdningerne til dine produkter og ydelser. Målet med vores analyser er altid at give din virksomhed en større konkurrencefordel.

Kendskabsanalyser

Kendskabsanalyser giver dig svar på, hvor kendt din virksomhed er i forhold til konkurrenterne. De kan også give svar på, hvor stor en andel af jeres potentielle kunder har hørt om jer, samt hvor de kender jer fra. Vi segmenterer besvarelserne på geografi, medier, alder, køn og en lang række andre parametre, for at få så brugbare analyser som muligt.

Strategisk samarbejde

Analyser giver overblik, der er vigtigt for det strategiske arbejde med din organisation, når det handler om fremtidige vækst- og indtjeningsmuligheder. Hurtig forandring er en konstant, og hvad der var gældende i går, gælder ikke nødvendigvis i morgen. Ressourcerne er altid knappe, og det gælder derfor om at fokusere indsatsen rigtigt. Du bør således jævnligt tage temperaturen på dit marked ved hjælp af analyser, så du hele tiden er i stand til at agere optimalt.

Kontakt frank borch as, hvis du vil høre mere om hvordan vi arbejder med analyser, og hvordan vores analyser kan blive et værdifuldt værktøj for din virksomhed.

Læs også om…

Markedsanalyser i udlandet

Strategisk telemarketing

Outsourcing