Mødebooker

Har du brug for flere kunder?

En mødebooker kan skaffe dig kunder, som du ikke får via din hjemmeside eller andre kanaler. En mødebooker tager telefonisk kontakt til din målgruppe med henblik på at træffe aftale om et salgsmøde. Det vil ofte dreje sig om kundeemner, som din virksomhed ikke tidligere har været i kontakt med.

Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan vores mødebooker kan øge dit salg.

Hvad kendetegner en god mødebooker?

En dygtig mødebooker er en skønsom blanding af træning og talent. At ringe nye virksomheder op og overbevise dem om, at de skal bruge deres dyrbare tid på at tage et møde med en for dem ukendt virksomhed, kræver gode sproglige kompetencer.

Men en dygtig mødebooker er ikke bare en hurtigsnakker eller honningmund. Opgaven fordrer en god portion empati og situationsfornemmelse. Det værste der kan ske er ikke, at der ikke bliver booket et møde, men at den potentielle kunde får et dårligt indtryk af din virksomhed, fordi den bliver præsenteret af en uprofessionel.

Et møde er ikke bare et møde

Hos frank borch as får du en erfaren mødebooker, som kombinerer de sproglige kompetencer med situationsfornemmelse og indgående viden om din virksomhed. I stedet for at slå hjernen fra og ringe løs lægger vi vægt på et solidt forarbejde, så vi kan finde kvalificerede leads til dig. Du skal ikke bruge din tid på useriøse kaffemøder, men målrette din indsats der hvor der er flest muligheder.

frank borch as sikrer, at udbyttet står mål med indsatsen. Ved hjælp af viden om kundeemner og erfaringer, som løbende opsamles og analyseres, kan vores mødebooker øge dit salg, så det kan mærkes.

Mange virksomheder sætter medarbejderne til at generere newbizz, men ikke alle er skabt til telemarketing. Kold kanvas kan være voldsomt ressourcekrævende for medarbejdere, der ikke er vant til det. Ved at outsource opgaven til en mødebooker, kan dine egne folk gøre det, de er bedst til.

Grundigt forarbejde giver kvalitetsmøder

Vi indleder vores samarbejde med dig med et møde, hvor vi får en detaljeret forståelse for din virksomhed: Kompetencer, virksomhedskultur, værdier, vision, mission, ejerskab, samarbejdspartnere m.v. Sammen får vi identificeret dit potentiale og fokusområder.

Opstilling af din virksomheds unikke ”selling points” er en central del af den indledende fase – hvilke fordele for kunderne er der ved at vælge lige netop din virksomhed? I den forbindelse får vi kortlagt, hvem der er dine konkurrenter og hvordan din virksomhed kan trumfe deres argumenter.

Vi opstiller en spørgeramme, som mødebookeren kan bruge til at kvalificere kundeemnerne – nogle spørgsmål er need to know, andre nice to know.

Endelig opstiller vi resultatmål og succeskriterier for din telemarketing indsats.

Kort sagt handler det grundige forarbejde om at kunne ringe til de rigtige og høre efter hvad de siger. Du får en mødebooker, der kender til din branche og produkter og dermed sikrer høj kvalitet i samtalerne med potentielle kunder.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med mødebooking.