Outsourcing

Fordele ved outsourcing

Der er mange fordele ved outsourcing. Et partnerskab med frank borch as gør at din virksomhed kan fokusere på det, I er bedst til.

Du får altid en kompetent håndtering af forskellige kundeservicefunktioner. Ved outsourcing af eksempelvis telesalg får du medarbejdere, der kan tale med alle slags mennesker. Udover ud- og indgående telemarketing, kan vi tilbyde at løse opgaver som verificering af kontrakter, bogholderi, jobansøgninger, vikarfunktioner mv. Med outsourcing af disse områder undgår I spild i form af overkapacitet eller stressede medarbejdere, der ikke får løst nødvendige opgaver tilstrækkeligt.

Læs mere om fordelene ved outsourcing

frank borch as tilbyder outsourcing på alle niveauer fra få timer om måneden til fuld tid. Vi kan hjælpe med outsourcing af salg, service og analyser. Kontakt os via vores kontaktformular eller ring til et af vores kontorer.

Outsourcing af salg

frank borch as tilbyder outsourcing af mødebooking, men vi har meget mere i posen, når det gælder om at generere leads. Vi ser det som vores opgave at sørge for, at jeres virksomhed målretter salget, ved at skaffe jer større viden om kundeemner og deres potentiale. Vi opsamler løbende viden om kundeemner, der analyseres for at indgå i den videre bearbejdning.

I tæt samarbejde med vores kunder kan vi hjælpe med planlægning, udvikling og implementering af strategiske marketingplaner. Vi kan pege på de indsatser, der skal til for at få større markedsandele.

Outsourcing af service

Udover mødebooking tilbyder vi bl.a. modtagelse af opkald, besvarelse af diverse kundehenvendelser, spørgsmål til afgivne ordrer i forbindelse med en reklamekampagne, en ny hjemmeside eller lignende.

Outsourcing af analyser

Det er ofte en god idé at lade en uvildig aktør foretage analyserne af din organisation. Det gør det nemmere at få et korrekt billede af virkeligheden, når man kan se det hele lidt udefra.

Vi kan bl.a. tilbyde markedsanalyser, der giver dig værdifuld viden om dine målgrupper og konkurrenter i Danmark eller udlandet. 

Vi kan også tilbyde tilfredshedsanalyser hos både kunder og medarbejdere. Tilfredse og loyale medarbejdere er essentielt for virksomhedens succes, men det kan hurtigt ændre sig.

frank borch as kan løbende foretage undersøgelser, så du bliver bedre til at holde på kompetente og erfarne medarbejdere og gode kunder.

For at få et billede af hvordan jeres kunder modtages, kan vi tilbyde et teletjek. Vi analyserer jeres serviceniveau ved at kontakte jeres medarbejdere på alle niveauer over en aftalt periode. Kontakten foregår telefonisk og anonymt, og analyserne munder ud i en vurdering af serviceniveauet samt evt. forslag til forbedringer.