Lead Management

Lead Management handler om at bearbejde jeres marked målrettet.

Vi ser det som vores opgave at sørge for, at jeres virksomhed målretter markedsføring og salg, ved at skaffe jer større viden om jeres kundeemner og deres potentiale.

Via strategisk telemarketing bearbejder vi jeres marked målrettet, skaber aktivitet i form af bookning af kundemøder og generering af leads, samtidig med at viden om kundeemner og erfaringer løbende opsamles og analyseres for at indgå i den videre bearbejdning. 

Læs mere om Lead Management.

Kontakt os for dialog om strategisk telemarketing