Strategic Planning

Hvad er Strategic Planning?

Strategic Planning er en systematisk proces, hvormed vi i samspil med kunden formulerer et mål og de trin, virksomheden skal igennem for at nå målet. Vi hjælper med andre ord vores kunder med at kortlægge vejen til succes. Når vejen og endestationen står lysende klar, hjælper vi med at træffe de beslutninger, der tilfører de rette ressourcer til formålet.

For at kunne formulere et mål og vejen derhen, er det nødvendigt at forstå hvor virksomheden er nu: Hvad gør vi? Hvem gør vi det for? Hvordan får vi succes?

Formulering af vision og mission
Strategic Planning har typisk en tidshorisont på 3-5 år, men den kan også være længere. Jo mere præcist målet formuleres, jo nemmere er det at vurdere, om man er en succes eller ej, men en vision kan også være følelsesladet eller idealistisk og dermed en kilde til inspiration.

Visionen beskriver således den fremtid, man ønsker. Missionen er et rationale, som kan bruges både nu og i fremtiden. Missionen er den måde man får opfyldt sin vision.

Vi hjælper med at formulere vision, mission og værdier, baseret på grundige analyser af virksomheden og jeres marked.

SWOT og andre analyser

Strategic Planning er et fag med en stor værktøjskasse. Én af de mest brugte instrumenter er SWOT-analysen, der identificerer styrker, svagheder, muligheder og trusler.

frank borch as bruger denne og en række andre modeller i analysen af de interne og eksterne faktorer, der har indflydelse på jeres succes.

Læs mere om analyser hos frank borch as

Jeres plan for fremtiden

Den vigtigste del af Strategic Planning er at sikre, at virksomheden går i den rigtige regning. Effektiv Strategic Planning indebærer, at visionen og mission bliver optaget i organisationskulturen. I den forbindelse er det naturligvis essentielt, at medarbejderne fortolker missionen på samme måde som ledelsen.

Strategic Planning hjælper med at prioritere, fordele ressourcer, og sikre at de ansatte og andre interessenter alle arbejder mod det samme mål.

frank borch as hjælper med at udarbejde den plan, der kan bruges til at kommunikere målene ud i organisationen. Blandt vores kunder er såvel erhvervskunder som offentlige organisationer af alle størrelser.