Telemarketing

frank borch as arbejder med telemarketing som en strategisk disciplin. Vi er meget bevidste om, at vi lever af at skabe resultater for jeres virksomhed.

Rigtig mange virksomheder oplever, at salgsarbejdet i dag er et større udfordring end tidligere. Det traditionelle newbizz-arbejde og ”kold kanvas” er i dag alt for ressourcekrævende set i forhold til det reelle udbytte. Det handler derfor i stigende grad om at gøre sit forarbejde ordentligt, at identificere de kvalificerede leads – og målrettte sin indsats dér, hvor mulighederne er størst.

Vi er således bevidste om, at telemarketing ikke blot handler om at snakke i telefon – men om at skabe værdi gennem målrettethed, viden og overblik. Kort sagt, at ringe til de rigtige – og høre efter, hvad de siger.

Vi indleder derfor alle vores telemarketing opgaver med et detail-/briefing møde, hvor vi sammen med jer gennemgår:

  • Generel beskrivelse af jeres virksomhed – kompetencer, virksomhedskultur, værdier, vision, mission, ejerskab, samarbejdspartnere m.v.
  • Jeres potentiale – dels en beskrivelse af de forskellige muligheder – og dels de fokusområder vi skal have i bearbejdningen.
  • Opstilling af overordnede ”selling points” – hvad er unikt for jeres virksomhed og hvilke fordele opnås ved et samarbejde med jeres virksomhed?
  • Hvorved adskiller jeres virksomhed sig fra konkurrenternes? Konkurrentbillede: Hvilke andre udbydere findes af tilsvarende produkter/ydelser i markedet? Hvem vil blive nævnt, og hvad er selling points i forhold til disse (indvendingshåndtering)?
  • Opstilling af spørgeramme til kvalificering af emner og resultat/aktivitet leadgenering (need og nice to know spørgsmål).
  • Opstilling af resultatmål og succeskriterier for bearbejdningen.

Læs mere om valg af telemarketing firma

Læs om inbound telemarketing

Kontakt os for dialog om telemarketing