Telemarketing udland

I et lille land kan det være afgørende for jeres virksomhed, at I er i stand til at søge nye markeder. Hos frank borch as kan I outsource jeres telemarketing i såvel udland som indland. Vores virksomhed besidder sprogkompetencer, der gør at vi kan varetage din telemarketing i Skandinavien, Tyskland og engelsktalende lande. Og vores store netværk af samarbejdspartnere i ind- og udland gør os i stand til at hjælpe med telemarketing i hele verden.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på telemarketing udland. 

Mødebooking i ind- og udland

Alle telemarketing opgaver i ind- og udland begynder med et grundigt møde, hvor væsentlige elementer bliver kortlagt. Det er afgørende, at dine nye ”medarbejdere” har et godt kendskab til din virksomhed: Kompetencer, virksomhedskultur, værdier, vision, mission, ejerskab, samarbejdspartnere m.v.

Udover opkald i mange forskellige lande kan vi hjælpe med at udvælge de rigtige kundeemner. Ved hjælp af grundigt forarbejde kan vi identificere de bedste leads og målrette indsatsen dér, hvor der kommer mest ud af det.

Vores telemarketing medarbejdere i ind- og udland sørger dels for at ringe til de rigtige, dels for at høre efter hvad de siger. Hermed undgår vi, at dine potentielle kunder får et dårligt indtryk af din virksomhed.

Kvalitet frem for kvantitet

Traditionel telemarketing, hvor en liste ringes igennem uden omtanke, giver alt for meget utilfredshed, for mange dårlige leads og dermed tidsslugende møder. Det er kort sagt alt for ressourcekrævende set i forhold til udbyttet.

frank borch as lægger vægt på kvalitet fremfor kvantitet. Du får en erfaren telemarketing medarbejder, der kombinerer talegaver med situationsfornemmelse, så du får kvalificerede leads. Vi kombinerer generelle telemarketing kompetencer med unik viden om jeres virksomhed og marked i ind- og udland. Det giver dine sælgere kvalitetsmøder fremfor kaffemøder.

Indgående telemarketing i ind- og udland

Vi tager os af både udgående og indgående telemarketing i ind- og udland: Modtagelse af opkald, besvarelse af spørgsmål, ordremodtagelse og håndtering af andre kundehenvendelser via telefonen.

Teletjek i ind- og udland

Ved hjælp af teletjek kan vi hjælpe din virksomhed med løbende at forbedre kundeservicen på alle dine markeder. Vi ringer til medarbejdere på alle niveauer for at tage temperaturen på serviceniveauet, og afleverer en rapport med vurdering er og forslag til forbedringer.

Vi kan også spørge ind til kundernes tilfredshed, så I får et klart billede af den aktuelle tilfredshed blandt kunder sammenlignet med tidligere.