Bestyrelsesmedlem

At etablere en professionel bestyrelse er et naturligt skridt for mange små og mellemstore virksomheder, der har ambitioner om vækst.

Det kan også være et fornuftigt og afgørende skridt i f.eks. en familieejet virksomhed, som har behov for en ekstern åben og konstruktiv sparring.

Som professionel bestyrelsesmedlem er min funktion – blikket udefra – at udfordre din virksomheds virkelighedsbillede, gøre opmærksom på blind spots, bidrage med økonomisk styring og strategisk sparring og i det hele taget sikre, at din virksomhed ledes professionelt.

Med udgangspunkt i en bestyrelsesuddannelse fra Institut for Selskabsledelse, har jeg gennem de seneste 10 år arbejdet med bestyrelsesarbejde, og siddet i bestyrelser i såvel mindre som større virksomheder.

​Jeg har en afsætningsøkonomisk baggrund hvorfor mit naturlige fokus er afsætning, produktudvikling og marketing kombineret med en sund økonomi.​

Jeg er samtidigt eksamineret Coach (ICF Godkendt) og har kompetencerne til, at være sparringspartner for ledelsen og den øvrige organisation, der har behov for at komme i mål med afsatte målsætninger og ambitioner. Mine erfaringer fra nuværende og tidligere bestyrelser kan ses her ».​

10 gode råd til værdiskabende bestyrelsesarbejde:

  1. Bestyrelsen er ikke statisk, men skal sammensættes, så den til enhver tid matcher virksomhedens fremtidige strategiske udfordringer og mål
  2. ​Ejerlederen skal have det nødvendige mod til at afgive kontrol og indflydelse til sin bestyrelse
  3. ​Ejerlederen skal være parat til at blive udfordret på sit virkelighedsbillede
  4. ​Klar skriftlig aftale om rolle- og arbejdsfordeling mellem bestyrelse og direktør
  5. ​En bestyrelsesformand med gennemslagskraft, der evner at holde ejerlederen fast på det aftalte
  6. ​Klar strategisk retning nedfældet i en strategiplan, der har både ejerlederens og bestyrelsens fulde opbakning
  7. ​Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer skal supplere ejerlederens
  8. ​Respekter forskellige holdninger, men nå altid frem til en fælles konklusion og beslutning
  9. ​Lad fornuften råde og lyt til hvad hele bestyrelsen siger frem for blot enkeltpersoner
  10. ​Bestyrelsesmedlemmer skal anerkende gruppedynamikkens betydning og løbende revurdere, hvorvidt samspillet fungerer optimalt. Man bør vedtage processer for, hvordan man samler information, opbygger viden og træffer beslutninger

Aftal møde med mig ↘

Det skulle glæde mig at høre fra dig. Jeg afsætter gerne tid af til et møde, hvor vi sammen kan kigge på mulighederne for et samarbejde

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Tilmeld nyhedsbrev​

​☏ Tlf.: 51 59 69 81

✉ E-mail: frank@frankborch.dk


CVR: 27308155

Følg med på​
fb instagram linkedin twitter