Frank Borch-Olsen

Fødselsdato: 10. Februar 1968 - Gift med Sisse, 3 fælles børn.​​

Erhverv:

2003 - Stifter og ejer : Borch-Olsen Invest A/S.

2018 - : Proff. Bestyrelsesmedlem, investor, forretningsudvikler og Coach.

2016 - 2018: Partner og COO i TMPO A/S

2008 - 2016: frank borch A/S (Børsen Gazelle 2013, Rating AAA® i 2010 og 2013.

instillet til prisen "Entreprenour of the year" i 2011 & 2012)

2003 - 2008 : Partner og Direktør i ncom direct marketing a/s.(Børsen Gazelle 2008)

Bestyrelsesposter:

2020 - Bestyrelsesmedlem Midtjyllands Avis

2018 - Formand for AQUA Ferskvandsakvarium og Dyrepark (Best.medl. siden 2006)

2018 - Formand for Ferskvandscentret (Best.medl. siden 2006)

2018 - Formand for HandelSilkeborg

2018 - Formand for Bango A/S

2018 - Formand for EliteSilkeborg (Best.medlem siden 2014)

​2018 - Bestyrelsesmedlem i InnovationSilkeborg

2017 - Næstformand i Bjerringbro-Silkeborg Elitehåndbold A/S (BSH)

2012 - Formand for Den Nissenske familiefond

2011 - Bestyrelsesmedlem i SLS A/S

2011 - Bestyrelsesmedlem i Højkol skov A/S

2001 - Bestyrelsesmedlemi S3M A/S samt S3M Holding A/S

Teoretisk uddannelse:

​2017 - 2018 - Eksamineret ICF Coach

2012 - DBE (Diploma in Business Excellence) Columbia Business School/IS bestyrelsesuddannelse.

2001 - HD- Afsætning (Strategisk ledelse og international markedsføring og projektledelse)

​Tidligere bestyrelsesposter:

2014 - 2017 - Viceborgmester i Silkeborg Byråd

2012 - 2017 - Bankrådsmedlem i Nordea

2010 - 2017 - Bestyrelsesmedlem i MidtTrafik

2010 - 2017 - Medlem og næstformand for Erhvervs- og Økonomiudvalget i Silkeborg Byråd

2010 - 2017 - Formand for Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Byråd

2010 - 2013 - Bestyrelsesmedlem i Silkeborg Forsyning A/S

2006 - 2009 - Medlem af arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg Byråd

2006 - 2017 - Byrådsmedlem i Silkeborg Byråd

2006 - 2013 - Repræsentantskabsmedlem i Energi Midt A/S

2009 - 2012 - Bestyrelsesmedlem i BSV Håndbold College

Tidligere erhverv:

2002 - 2003 - Salgschef : DM Huset / TDC

1999 - 2002 - Key Account Manager : McPHONE Telemarketing A/S

1997 - 1999 - Konsulent : eurodan-huse A/S

1995 - 1997 - Marketingkoordinator og stedfortræder, Post Danmark Erhverv

1987 - 1995 - Den Danske Bank (rådgiver og markedskonsulent)

Undervisning og Coaching erfaring:

2010 - 2013 - Censor ved Via University College i Branding og Afsætningsøkonomi

2001 - 2010 - Ekstern Lektor på Aarhus Universitet / HIH (HD-A og HA)

Tidligere erhverv

​2002 – 2003 - Salgschef : DM Huset / TDC

1999 – 2002 - Key Account Manager : McPHONE Telemarketing A/S

1997 – 1999 - Konsulent : Eurodan-huse A/S

1995 – 1997 - Marketingkoordinator og stedfortræder, Post Danmark Erhverv.

1987 – 1995 - Den Danske Bank (rådgiver og markedskonsulent)

Øvrig teoretisk uddannelse:

​1992 - Den videregående 2 årige bankskole

1990 - Bankskolen 2 del.

1989 - Bankskolen 1 del

1987 - Højere Handelseksamen (erhvervsøkonomisk linie)

1984 - Folkeskolens udvidede afgangseksamen.

Netværks medlemskab:

​2012 - VL-Gruppe 6

​Fritidsinteresser:

​Jagt, Fiskeri, Kajak, Løb og Rejser med familien.

Tilmeld nyhedsbrev​

​☏ Telefon: 51 59 69 81

✉ E-mail: frank@frankborch.dk


CVR: 27308155

Følg med på​
fb instagram linkedin twitter